Dodjite kod nas i primetite razliku u kvalitetu i usluzi! Ne ujedamo!

Archives

Posted by in Klinika vet on 02.03.2017

Posted by in Klinika vet on 28.02.2017

Ptica je ponovo srećna!

Vrsta: sivi afrički papagaj

Pol: muški

Starost: 36 godina

Ime: Žak

Dana 29.05.2009. u našu ambulantu je primljen sivi afrički papagaj Žak. Iz anamneze smo saznali da je ptica stara najmanje 36 godina, kada je kao ptić doneta iz Afrike. Više puta je menjala vlasnike i pritom živela u ne baš sjajnim životnim uslovima. Kod sadašnjih vlasnika je poslednjih 5 godina, gde joj je obezbeđena izbalansirana i raznovrsna ishrana, kao i veliki životni prostor sa svim potrebnim rekvizitima. Po rečima vlasnika, problem se javio 2-3 dana pre njihovog dolaska u ambulantu. Ptica je počela da se kreće sve teže i na kraju više nije mogla da stoji na prečki, već je ležala na dnu kaveza.

Klinički, ptica je imala vrlo loš neurološki nalaz. Oslanjala se na tarzalne zglobove, prsti su joj bili zgrčeni i nije mogla da se kreće. Bila je apatična, slabije je uzimala hranu i vidno je oslabila, izgubivši znatan deo pektoralne muskulature, tako da se greben grudne kosti veoma isticao pri palpaciji. Nakon kliničkog pregleda, urađen je i rentgenski snimak u VD i LL projekciji i uzeta krv za biohemijsku i hematološku analizu. Na snimku su bile vidljive promene na koštanom sistemu u smislu smanjenja gustine koštane supstance, kao i uvećanje oba bubrega.

Zbog opšte iscrpljenosti, ptica je rehidrirana infuzionim rastvorom, a zatim je dobila svu potrebnu simptomatsku i potpornu terapiju. Već sutradan ptici je bilo znatno bolje. Rezultat laboratorijskih analiza potvrdio je da se radi o bubrežnoj insuficijenciji i vratio nas na podatak da je reč o, za svoju vrstu, veoma staroj životinji kod koje su ionako u toku prirodni procesi vezani za starenje organizma.

Iz dana u dan ptica je bila sve raspoloženija, počela je normalno da jede i vratila se uobičajnim aktivnostima. Bili smo svi veoma srećni kada smo već 1.06. videli pticu kako veselo izvodi svoju omiljenu imitaciju dok stoji na ramenu vlasnice. Od 6.06. Žaku je propisana peroralna terapija koju sprovode vlasnici sa kojima smo u stalnom telefonskom kontaktu.

Bez nerealnih očekivanja o potpunom izlečenju, uspeli smo da Žaku poboljšamo kvalitet života i olakšamo starost, a vlasnicima da omogućimo da i dalje uživaju u druženju sa svojim ljubimcem.

Specifičnost ordinacije ogleda se u profesionalnom odnosu zaposlenih prema problemu sa kojim dolazite počevši od temeljnog pregleda i uzimanja svih potrebnih dijagnostičkih analiza, pa sve do primene najboljih rešenja u lečenju Vašeg kućnog ljubimca, na najvišem nivou savremene veterine. ×
Za intenzivno lečenje, NOMOVET raspolaže stacionarom u kome su pacijenti, po potrebi, pod neprekidnim nadzorom tokom 24 časa. ×
Veliki izbor hrane I opreme za kućne ljubimce. ×
digitalizovani RTG kabinet, najsavremeniji ultrazvuk, endoskop, radiohirurški nož. ×