Dodjite kod nas i primetite razliku u kvalitetu i usluzi! Ne ujedamo!

O NAMA

Veterinarska Ambulanta NOMOVET, osnovana je 1992. godine kao prva privatna specijalizovana ambulanta za male životinje u Beogradu.
Specifičnost ambulante ogleda se u profesionalnom odnosu zaposlenih prema problemu sa kojim dolazite počevši od detaljnog klinickog pregleda i uzimanja svih potrebnih dijagnostičkih analiza, pa sve do primene najboljih rešenja u lečenju Vašeg kućnog ljubimca, na najvišem nivou savremene veterinarske medicine.
Stalno stručno usavršavanje zaposlenih putem učešća na kongresima, simpozijumima i seminarima u zemlji i svetu, kao i posedovanje najsavremenijih uređaja i opreme, omogućava nam uvođenje najnovijih metoda lečenja u svakodnevnu praksu.
U dosadašnjem radu, veterinarska ambulanta NOMOVET obradila je više od 15.000 pacijenata. U najvećem broju pacijenti su psi, mačke, a zatim ptice, glodari i druge egzotične životinje.

Naš tim

Veterinarskim timom NOMOVET-a rukovodi Ljubica Čerović dr. vet. med, vlasnik ambulante.
Ljubica Čerović završila je Fakultet veterinarske medicine u Beogradu. Od početka studija, paralelno je posećivala Veterinarski fakultet u Bonu (Nemačka) i nakon toga je imala dugogodišnju sezonsku praksu u Veterinarskoj klinici dr Šilingsa u Bonu. 1992. godine, otvorila je prvu privatnu specijalističku veterinarsku ambulantu za male životinje u Beogradu. Učesnik je mnogih specijalističkih kongresa, simpozijuma i seminara. S obzirom da se dugo godina bavila dresurom pasa i takmičenjima, vrstan je poznavalac rasa pasa i rasnih predispozicija kao i psihologije životinja. Posebne oblasti njenog interesovanja su urgentna medicina, dijagnostika i hirurgija, kao i interna medicina egzotičnih životinja.
Pored dr.Ljubice Čerović, veterinarski tim čine i :
ALEKSANDAR MAKAREVIC, DR.VET MED.
JELENA CMILJANOVIĆ, DR .VET.MED.
NEBOJSA STEPANOVIC, DR. VET. MED.
Specifičnost ordinacije ogleda se u profesionalnom odnosu zaposlenih prema problemu sa kojim dolazite počevši od temeljnog pregleda i uzimanja svih potrebnih dijagnostičkih analiza, pa sve do primene najboljih rešenja u lečenju Vašeg kućnog ljubimca, na najvišem nivou savremene veterine. ×
Za intenzivno lečenje, NOMOVET raspolaže stacionarom u kome su pacijenti, po potrebi, pod neprekidnim nadzorom tokom 24 časa. ×
U cilju što raznovrsnije ponude klijentima i što kvalitetnije nege kućnih ljubimaca, pored ordinacije, otvoren je i Pet Shop, u kome, uz savet iskusnog veterinara, vlasnici kućnih ljubimaca mogu da nabave kompletnu opremu i hranu, kako iz komercijalnog, tako i iz medicinskog programa vrhunskih svetskih proizvođača. ×
Ordinacija je prva u zemlji opremljena modernim ultrazvučnim i rendgenskim aparatima, kao i EKG-om. Pored toga, raspolaže aparatom za anesteziju, monitoringom srčanih i respiratornih radnji, radio hirurškim nožem, aparatom za merenje pritiska sa doplerom krvnih sudova, a takođe i pratećom stomatološkom i drugom opremom. ×