PANOFTALMIJA KOD CRVENOUHIH KORNJAČA

Posted by in Zanimljivosti on 01.03.2017 0 comments

Crvenouhe kornjače su veoma česti kućni ljubimci kako u našim domovima, tako i u domovima širom Evrope. Iako su njihova nega i održavanje prilično jednostavni, učestalo se javlja problem, pogotovo kod mladih jedinki. Radi se o upali očnih struktura, počev od trećeg očnog kapka, a kako se proces širi zahvata i ostale delove oka. Vlasnici često dolaze sa anamnezom da je kornjača „oslepela“. Radi se, zapravo, o intenzivnoj upali i zadebljanju trećeg očnog kapka, kao i nagomilavanju gnojnog sadržaja ispod njega. Ukoliko se lečenje ne započne na vreme, proces zahvata i ostale strukture oka pa je onda lečenje mukotrpno, a prognoza loša. Osnovni uzrok je neadekvatna ishrana, siromašna vitaminima i mineralima, prvenstveno vitaminom A, kao i neadekvatna temperatura vode.

Da ne bi došlo do pojave ovog oboljenja, neophodno je ishranu učiniti raznovrsnijom, pa pored gamarus račića, treba uvesti i sirovo juneće, pileće ili riblje meso. Povremeno treba dodavati i neki od komercijalnih vitaminsko- mineralnih dodataka i naravno voditi računa o temperaturi vode koja treba da iznosi od 25 do 30° C. Higijena akvarijuma i akvarijumske vode se naravno podrazumeva.

Ukoliko do oboljenja ipak dođe, ne treba dugo čekati, već što pre kornjaču odvesti veterinaru. Prognoza je znatno bolja ako se kornjača dovede dok još uvek uzima hranu, jer u kasnijoj fazi bolesti apetit nestaje, a proces se može proširiti i na druge organske sisteme, pa je ishod lečenja često loš.

Na priloženim fotografijama može se videti izgled oka na početku lečenja, posle 10 dana od početka terapije i na kraju izgled sasavim zdravog oka, posle uspešno sprovedene terapije.

Pozdrav iz Vaše veterinarske ambulante „NOMOVET“.